Triển lãm trưng bày 124 tác phẩm của 113 tác giả, trong đó có 56 tác phẩm đồ họa gồm tranh khắc kim loại, khắc gỗ, in độc bản, in lưới, đồ họa công thương nghiệp… 29 tác phẩm điêu khắc trên chất liệu gỗ, đá, kim loại, gốm, compozit… và 39 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng chất liệu gốm, sơn mài, nột thất, tổng hợp… Các tác phẩm triển lãm được sáng tác từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, thuộc các Chi hội Đồ họa, Chi hội Điêu khắc Hà Nội và Chi hội Mỹ thuật ứng dụng. Theo ông Lương Xuân Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện nỗ lực sáng tạo mới của các tác giả cho sự đa dạng về quan niệm, chất liệu và khuynh hướng sáng tác của mỹ thuật đương đại. Các tác phẩm tại triển lãm này sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Mỹ thuật Khu vực lần thứ 23, xét hỗ trợ sáng tác năm 2018 và giới thiệu tác phẩm tham dự Giải thưởng Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23 được trưng bày tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội) đến hết ngày 16/8.